Lämna in bilen på verkstad

Det finns en del du behöver tänka på när du ska lämna in bilen på verkstad. Anledningen till det är att du ska slippa tar längre tid att utföra eller blir dyrare än planerat.Det är bra att veta vad du har för rättigheter samt skyldigheter enligt Konsumenttjänstlagen. Här följer en sammanfattning av deras dokument med några viktiga saker du bör känna till.Före reparationenIbland kan det vara svårt att uppge hur lång tid en reparation ska ta och hur mycket den kommer att kosta. Du kan däremot begära en prisuppgift för felsökning och att ett kostnadsförslag lämnas innan reparationen påbörjas. Bilverkstaden är skyldig att avråda dig om de anser att reparationskostnaden är för hög, det vill säga om den uppgår till mer än 50 procent av bilens värde.

  • Begär att de sparar alla gamla delar. Det är ett sätt att se att de var i behov av att bytas samt att det är gjort.
  • Lämna alla kontaktuppgifter för att bilverkstaden ska kunna nå dig ifall det uppstår något problem under reparationen.
  • Slutligen, har du valt att förse verkstaden med bildelar du köpt till på egen hand, kontrollera att dessa levererades till dig i gott skick.

Under tiden som bilen reparerasOm det krävs mer reparationer än det har avtalats om från början ska bilverkstaden ta kontakt med ägaren för vidare instruktioner. Om det inte går att få tag i ägaren ska reparationerna inte fortsätta om de inte är obetydliga, eller om det finns annat som talar för att ägaren skulle vilja ha dem gjorda.Efter reparationenOm du är osäker på ifall reparationen är utförd på ett fackmannamässigt sätt eller på om fakturan är skälig kan du kontakta Motormännens tekniker. En ungefärlig prisuppskattning får maximalt överskridas med 15 procent. Om du är missnöjd med reparationen bör du reklamera den på en gång. Bilverkstaden har då rätt att åtgärda problemet.Om du behöver anlita en annan verkstad för att komma till rätta med felet har du rätt att hålla inne med betalning som motsvarar den summan. Bilverkstaden behöver dock inte lämna ut bilen förrän de har fått betalt.