Valet av bilmekaniker

En bil som plötsligt inte fungerar är inget annat än en mardröm för en bilägare. Egentligen kvittar det om det är en lång eller kort resa du använder bilen till, frustrationen kvarstår.En gammal bil som gått många mil bär alltid risken att plötsligt sluta fungera. De gamla bilmodellerna kan inte mäta sig med de nya tekniska bilarna. År 1998 återkallades 55 miljoner bilar, det är ett tydligt tecken på hur dåliga de gamla modellerna kan vara men kan också tyda på att den nya teknologin orsakat problem. Oavsett så är det ett svårt val huruvida man bör reparera en gammal bil eller köpa en ny. Vilken bilmekaniker skall man egentligen välja och under vilka premisser?Få ned priset hos bilmekanikerDet finns gott om skickliga mekaniker runtom i landet. Enligt en artikel från Svt:s nyhetsbyrå så är bromsarna i regel de vanligaste felen på bilar. Bilmekanikerna har ofta överhanden när det gäller att sätta priser vid reparation. Det är vanligt att de kan pressa upp priset men vanligtvis så ligger det kring cirka 500-800 kronor i timmen. Det är förstås möjligt att pruta ner priset. Du kan exempelvis ställa två bilverkstäder mot varandra och trycka ner offertpriset, men det kräver förstås ordentlig kunskap och övertygelse i förhandlingen.Slippa komma tillbakaAtt välja rätt typ av bilverkstad och mekaniker är också avgörande för om du permanent kan lösa problemet eller om du tvingas återkomma med jämna mellanrum. Om det är så att du måste återkomma varje månad för att kontroll och nyreparationer så blir kostnaden stor totalt sett. Om mekanikern kan åtgärda dina problem och du slipper besöka bilverkstaden frekvent så undviker du stora kostnader. Valet av bilmekaniker påverkar din ekonomi och därför gäller det att hitta det alternativ som är optimalt. Börja med att fråga dina vänner och grannar efter deras favoritalternativ. Väg gärna fler alternativ mot varandra innan du väljer din bilmekaniker.